مژده: قوطی کهربا به دو صورت ساده و پاششی تولید و قابل عرضه مباشد96/02/01

تاریخ:۱۳۹۶/۱۱/۳۰

قوطی مدل کهربا به دو صورت ساده و پاششی در سایز های 30-20-15 و 10 گرم تولیئ و قابل عرضه میباشد.

 

 

 

 

 

 


موقعیت شرکت روی نقشه