مژده:قوطی های مروارید و 10 گرمی ها به صورت کُرم تولید و قابل عرضه مباشد96/08/01

تاریخ:۱۳۹۶/۱۱/۳۰

قوطی های (مروارید )  و (10 گرمی ها)  به صورت آبکاری(کُرم) بسیار زیبا و شکیل تولید و قابل عرضه میباشد.

 

 


موقعیت شرکت روی نقشه