جا صابونی

        

           جا حوله ای

 

 

                   شش کاره

 

      جا دستمال کاغذی

 

 

              سه کنج سه طبقه

 

                  سه کنج دو طبقه

 

 

آینه در سایزهای مختلف

 

 

اتاژور در سایزهای مختلف

 

 

     جا مسواکی

 

 

         جا ژیلت

 

 

     جا شامپو و لیف

 

 

 

 

 

 

 

 

موقعیت شرکت روی نقشه