تمامی محصولات در سایز و رنگ بندی زیبا و متنوع عرضه میگردد

 

 

قوطی کرم مدل اُپال (50 و 30) گرم

 

 

 

 

قوطی کرم جدید مدل( سیلیس در سایز های 50 - 30 و15 گرم)

 

 

 

 

قوطی کرم جدید مدل سیلور در سایز های 50 - 30 و15گرم

 

 

 

 

 

قوطی جدید به اسم ;کهربا در سه سایز 30-20-15و 10گرم عرضه میگردد_(به دوحالت هم ساده و هم پاششی،قابل استفاده برای سایه و کرم و....) میباشد

.

 

 

قوطی کرم مدل کهربا( 30-15و10گرم ) مدل پاششی

 

 

 

 

قوطی کرم مدل آمیتیس(50 و 30گرم)

 

 

 

قوطی کرم مدل توپاز(30 و 50 گرم)

 

 

 

قوطی کرم مدل زمرد(30 و 50 گرم)

 

 

 

قوطی کرم مدل عقیق(30 و 50گرم)

 

 

 

 

قوطی کرم مدل مروارید (120-100-70-50-30-15 گرم و 15 گرم بدنه پهن)

 

 

قوطی کرم مدل یاقوت(120-100-70-50 -30-15گرم  و 15 گرم بدنه پهن)

 

 

 

 

قوطی کرم مروارید 50 گرم (کُرم)

 

 

 

 

 

 

 

قوطی کرم مدل الماس (50-30-25 -15و10 گرمA و 10 گرمB)

 

 

 

 

 

 

قوطی کرم مدل دوجداره(50 - 30و10 گرم) 

قوطی کرم مدل لوکس( 30-15گرم و 15 گرم با درب تخت)

 

 

 

 

 

 

قوطی کرم مدل فانتزی(30-15 و 10 گرم)

 

 

 

 

 

قوطی کرم مدل های  10 گرم