بیدارپلاست دری به سـوی تکنـولوژی نو

بیدارپلاست,قوطی کرم,ظرف کرم,قوطی کرم دوجداره,قوطی کرم تک جداره,ظرف کرم دوجداره,ظرف کرم تک جداره,ظروف آرایشی بهداشتی,ظروف آرایشی,ظرف آرایشی,ظروف دارویی,ظرف دارو,ظرف جار,ظروف جار,پوکه کرم,قوطی کرم 5 گرمی,قوطی کرم 7 گرمی,قوطی کرم 10 گرمی,قوطی کرم 15 گرمی,قوطی کرم 20 گرمی,قوطی کرم 25 گرمی,قوطی کرم 30 گرمی,قوطی کرم 35 گرمی,قوطی کرم 40 گرمی,قوطی کرم 45 گرمی,قوطی کرم 50 گرمی,قوطی کرم 60 گرمی,قوطی کرم 70 گرمی,قوطی کرم 100 گرمی,قوطی کرم 120 گرمی,قوطی کرم 150 گرمی,قوطی کرم 170 گرمی,قوطی کرم 200 گرمی,قوطی کرم 250 گرمی,قوطی کرم 300 گرمی,قوطی کرم 350 گرمی,قوطی کرم 500 گرمی,ظرف کرم 5 گرمی,ظرف کرم 7 گرمی,ظرف کرم 10 گرمی,ظرف کرم 15 گرمی,ظرف کرم 20 گرمی,ظرف کرم 25 گرمی,ظرف کرم 30 گرمی,ظرف کرم 35 گرمی,ظرف کرم 40 گرمی,ظرف کرم 45 گرمی,ظرف کرم 50 گرمی,ظرف کرم 60 گرمی,ظرف کرم 70 گرمی,ظرف کرم 100 گرمی,ظرف کرم 120 گرمی,ظرف کرم 150 گرمی,ظرف کرم 170 گرمی,ظرف کرم 200 گرمی,ظرف کرم 250 گرمی,ظرف کرم 300 گرمی,ظرف کرم 350 گرمی,ظرف کرم 500 گرمی,ظروف کرم 5 گرمی,ظروف کرم 7 گرمی,ظروف کرم 10 گرمی,ظروف کرم 15 گرمی,ظروف کرم 20 گرمی,ظروف کرم 25گرمی,ظروف کرم 30 گرمی,ظروف کرم 35 گرمی,ظروف کرم 40 گرمی,ظروف کرم 45 گرمی,ظروف کرم 50 گرمی,ظروف کرم 60 گرمی,ظروف کرم 70 گرمی,ظروف کرم 100 گرمی,ظروف کرم 120 گرمی,ظروف کرم 150 گرمی,ظروف کرم 200 گرمی,ظروف کرم 170 گرمی,ظروف کرم 250 گرمی,ظروف کرم 300 گرمی,ظروف کرم 350 گرمی,ظروف کرم 500 گرمی,پوکه کرم 5 گرمی,پوکه کرم 7 گرمی,پوکه کرم 10 گرمی,پوکه کرم 15 گرمی,پوکه کرم 20 گرمی,پوکه کرم 25 گرمی,پوکه کرم 30 گرمی,پوکه کرم 35 گرمی,پوکه کرم 40 گرمی,پوکه کرم 45 گرمی,پوکه کرم 50 گرمی,پوکه کرم 60 گرمی,پوکه کرم 70 گرمی,پوکه کرم 100 گرمی,پوکه کرم 120 گرمی,پوکه کرم 150 گرمی,پوکه کرم 170 گرمی,پوکه کرم 200 گرمی,پوکه کرم 250 گرمی,پوکه کرم 300 گرمی,پوکه کرم 350 گرمی,پوکه کرم 500 گرمی,ظرف جار 5 گرمی,ظرف جار 7 گرمی,ظرف جار 10 گرمی,ظرف جار 15 گرمی,ظرف جار 20 گرمی,ظرف جار 25 گرمی,ظرف جار 30 گرمی,ظرف جار 35گرمی,ظرف جار 40 گرمی,ظرف جار 45 گرمی,ظرف جار 50 گرمی,ظرف جار 60 گرمی,ظرف جار 70 گرمی,ظرف جار 100 گرمی,ظرف جار 120 گرمی,ظرف جار 150 گرمی,ظرف جار 200 گرمی,ظرف جار 250 گرمی,ظرف جار 300 گرمی,ظرف جار 350 گرمی,ظرف جار 500 گرمی,ظرف آرایش 5 گرمی,ظرف آرایش 7 گرمی,ظرف آرایش 10 گرمی,ظرف آرایش 15 گرمی,ظرف آرایش 20 گرمی,ظرف آرایش 25گرمی,ظرف آرایش 30 گرمی,ظرف آرایش 35 گرمی,ظرف آرایش 40 گرمی,ظرف آرایش 50 گرمی,ظرف آرایش 60 گرمی,ظرف آرایش 70 گرمی,ظرف آرایش 100 گرمی,ظرف آرایشی 120 گرم,ظرف آرایشی 150 گرم,ظرف آرایشی 170 گرم,ظرف آرایشی 200 گرم,ظرف آرایشی 250 گرم,ظرف آرایشی 300 گرم,ظرف آرایشی 350 گرم,ظرف آرایشی 500 گرم,ظرف دارو 5 گرم,ظرف دارو 7 گرم,ظرف دارو 10 گرم,ظرف دارو 15 گرم,ظرف دارو 20 گرم,ظرف دارو 25 گرم,ظرف دارو 30 گرم,ظرف دارو 35 گرم,ظرف دارو 40 گرم,ظرف دارو 45 گرم,ظرف دارو 50 گرم,ظرف دارو 60 گرم,ظرف دارو 70 گرم,ظرف دارو 100 گرم,ظرف دارو 120 گرم,ظرف دارو 150 گرم,ظرف دارو 200 گرم,ظرف دارو 250 گرم,ظرف دارو 300 گرم,ظرف دارو 170 گرم,ظرف دارو 350 گرم,ظرف دارو 500 گرم,قوطی کرم خالی,ظرف کرم خالی,قوطی کرم خارجی,ظرف کرم خارجی,قوطی کرم فانتزی,قوطی کرم شیک,قوطی کرم لاکچری,ظرف کرم شیک,ظرف کرم فانتزی,پوکه کرم 50گرمی,پوکه کرم 10گرمی,پوکه کرم 15گرمی,پوکه کرم 20گرمی,پوکه کرم 30گرمی,پوکه کرم 70گرمی,پوکه کرم 100گرمی,پوکه کرم 120گرمی,پوکه کرم 150گرمی,پوکه کرم 170گرمی,پوکه کرم 200گرمی,پوکه کرم 250گرمی,نگه دارنده کرم

بیدارپلاست تولید کننده انواع قوطی کرم-ظروف کرم-ظروف آرایشی بهداشتی- ظروف دارویی-ظروف جار در ایران می باشد.


     بیدارپلاست تولید کننده انواع قوطی کرم و ظروف آرایشی و دارویی و ظروف جار و پوکه کرم 

قوطی کرم هـا ، ظرف کرم ،ظروف آرایشی و دارویی تنـوع زیـادی دارند،و منظـور ما از ظروف در این متن ظروف پلاستیکی یا ظروف کریستالی که بـه روش تزریق پلاستیک ساخته و تولید میشود. این ظروف برای بسته بندی انواع محصولات آرایشی و بهداشتی مثل انواع کرم ها ،ماسـک ها ، لوسیـون هـا ،پـودرهـای آرایشی و خـوراکی ، روغـن هـا ، پمـاد هـا ، مـواد افـزودنی ، بستـه بندی کرم یا عسل یا زعفران و .... استفاده می شوند که تولید این ظروف مستلزم رعایت شرایط بهداشتی می باشد. در بـازار به این ظروف قوطی کرم یا ظرف کرم یا ظرف جار می گویند.

.بسته بندی محصولات اولین معرف آن ها در بازار و دید مشتریان می باشد ، با دقت درانتخاب قوطی کرم و ظروف آرایشی بهداشتی و جار با بهترین کیفیت و متریال، طراحی و زیبایی متفاوت ظاهری قوطی کرم ، با بهترین و مرغوبترین مواد استفاده شده درتولید میتوانید تأثیر خیلی زیادی در بازار و خواسته مشتریان داشته باشید و سهم بازار از خرید کرم و لوازم آرایشی بهداشتی و دارویی را به محصول خود اختصاص دهد.


بیدار پلاست نولید کننده قوطی کرم

شرکت بیدار پلاست این امکان را برای شما در تظر گرفته است که قوطی کرم را با درب پوش مخصوص - جعبه و در نهایت داخل کارتن مادر محصولات را به فروش برساند

لذا شما میتوانید هر کدام را در صورت نخواستن کنسل کنید

مزایا درب پوش که در زیر درب اصلی قوطی کرم قرار می گیرد : این در پوش بسیار کاربردی است و وجود ان باعث می شود کرم موجود در قوطی تحت مجاورت با عوامل تخریب کننده و هوا قرار نگیرد .
بنابراین این گونه کیفیت کرم بیشتر حفظ خواهد شد و امکان نشتی و ریزش آن به اطراف قوطی به صفر خواهد رسید .
علاوه بر در پوش درب قوطی کرم بسیار متناسب طراحی شده است و به صورت پیچی بر روی قوطی چفت می شود . درب پیچی بهترین نوع درب برای قوطی کرم است ، زیرا در مدت زمان کوتاه و بسیار آسان باز بسته می شود.

بیدارپلاست تولید کننده انواع قوطی کرم و ظروف آرایشی بهداشتی و جار :

تولید کننده قوطی کرم- قوطی کرم-تولید کننده ظروف کرم- تولید کننده ظرف کرم- تولید کننده ظروف جار- ظروف جار- ظرف جار- تولید کننده ظروف آرایشی- ظروف آرایشی بهداشتی- قوطی کرم دوجداره- قوطی کرم تک جداره- قوطی کرم لوکس- قوطی کرم فانتزی- قوطی کرم لاکچری- قوطی کرم -ظروف داروویی- ظرف دارویی-بسته بندی- بسته بندی قوطی کرم-بسته بندی ظرف کرم-بسته بندی ظروف کرم-بسته بندی پوکه کرم- بسته بندی پوکه کرم- بسته بندی ژل -بسته بندی ژل رویال- بسته بندی پودر- بسته بندی زعفران- بسته بندی عسل -نگه دارنده کرم- قوطی کرم خالی- ظرف تستر کرم- سمپل کرم-

قوطی کرم 10 گرم

قوطی کرم 15 گرم

قوطی کرم 15 گرم بدنه پهن

قوطی کرم 20 گرم

قوطی کرم 25 گرم

قوطی کرم 30 گرم

قوطی کرم 50 گرم

قوطی کرم 70 گرم

قوطی کرم 100 گرم

قوطی کرم 120 گرم

قوطی کرم 150 گرم

قوطی کرم 170 گرم

قوطی کرم 200 گرم

قوطی کرم 250 گرم

در رنگ های زیبا و متنوع قابل عرضه می باشد.