کاتالوگ محصولات آرایشی (قوطی های کرم)

کاتالوگ آرایشی- کاتالوگ ظروف کرم,قوطی کرم,ظروف کرم,تولید کننده ظروف کرم,تولید کننده ظروف آرایشی بهداشتی,تولید کننده ظروف جار,تولید کننده ظروف دارویی,کارخانه,بیدار پلاست,شرکت بیدار پلاست,ظروف جار,اینستاگرام بیدار پلاست,تولیدی قوطی کرم,پوکه کرم,قوطی کرم دوجداره,قوطی کرم تک جداره,ظروف دارویی,قوطی کرم پلاستیکی,انواع قوطی کرم,ظرف کرم آرایشی,تولید کننده ظروف پلاستیکی,ظرف دارو,قوطی کرم 5 گرمی,قوطی کرم 10 گرمی,قوطی کرم 30 گرمی,قوطی کرم 50 گرمی,قوطی کرم 100 گرمی,تولید کننده,قوطی خالی کرم,پوکه خالی کرم,ظروف آرایشی,تولید کننده قوطی کرم,تولید کننده پوکه کرم,ظرف جار 10 گرمی,ظرف جار 150 گرمی,ظرف جار 5 گرمی,ظرف جار 7 گرمی,ظرف جار 20 گرمی,ظرف جار 25 گرمی,ظرف جار 30 گرمی,ظرف جار 50 گرمی,ظرف جار 70 گرمی,ظرف جار 100 گرمی,ظرف جار 120 گرمی,ظرف جار 200 گرمی,ظرف جار 250 گرمی,قوطی کرم 7 گرمی,قوطی کرم 15 گرمی,قوطی کرم 120 گرمی,قوطی کرم 20 گرمی,قوطی کرم 25 گرمی,قوطی کرم 150 گرمی,قوطی کرم 200 گرمی,قوطی کرم 250 گرمی,ظرف کرم 5 گرمی,ظرف کرم 10 گرمی,ظرف کرم 7 گرمی,ظرف کرم 15 گرمی,ظرف کرم 20 گرمی,ظرف کرم 25 گرمی,ظرف کرم 30 گرمی,ظرف کرم 50 گرمی,ظرف کرم 70 گرمی,ظرف کرم 100 گرمی,ظرف کرم 120 گرمی,ظرف کرم 150 گرمی,ظرف کرم 200 گرمی,ظرف کرم 250 گرمی,پوکه کرم 10 گرمی,پوکه کرم 5 گرمی,پوکه کرم 7 گرمی,پوکه کرم 15 گرمی,پوکه کرم 20 گرمی,پوکه کرم 30 گرمی,پوکه کرم 25 گرمی,پوکه کرم 50 گرمی,پوکه کرم 70 گرمی,پوکه کرم 100 گرمی,پوکه کرم 120 گرمی,پوکه کرم 150 گرمی,پوکه کرم 200 گرمی,پوکه کرم 250 گرمی,ظرف کرم لوکس,ظرف کرم لاکچری,ظرف کرم فانتزی,ظرف کرم شیک,قوطی کرم فانتزی,قوطی کرم لوکس,قوطی کرم لاکچری,قوطی کرم شیک,قوطی کرم خالی,پوکه کرم خالی,ظرف کرم خالی,ظرف آرایشی 5 گرمی,ظرف آرایشی 7 گرمی,ظرف آرایشی 10 گرمی,ظرف آرایشی 15 گرمی,ظرف آرایشی 20 گرمی,ظرف آرایشی 25 گرمی,ظرف آرایشی 30 گرمی,ظرف آرایشی 35 گرمی,ظرف آرایشی 40 گرمی,ظرف آرایشی 45 گرمی,ظرف آرایشی 50 گرمی,ظرف آرایشی 60 گرمی,ظرف آرایشی 70 گرمی,ظرف آرایشی 100 گرمی,ظرف آرایشی 120 گرمی,ظرف آرایشی 150 گرمی,ظرف آرایشی 200 گرمی,ظرف آرایشی 250 گرمی,ظرف آرایشی 300 گرمی,ظرف آرایشی 350 گرمی,ظرف آرایشی 500 گرمی,ظرف دارویی 5 گرمی,ظرف دارویی 7 گرمی,ظرف دارویی 10 گرمی,ظرف دارویی 15 گرمی,ظرف دارویی 20 گرمی,ظرف دارویی 30 گرمی,ظرف دارویی 25 گرمی,ظرف دارویی 35 گرمی,ظرف دارویی 40 گرمی,ظرف دارویی 45 گرمی,ظرف دارویی 50 گرمی,ظرف دارویی 60 گرمی,ظرف دارویی 70 گرمی,ظرف دارویی 100 گرمی,ظرف دارویی 120 گرمی,ظرف دارویی 150 گرمی,ظرف دارویی 200 گرمی,ظرف دارویی 250 گرمی,ظرف دارویی 300 گرمی,ظرف دارویی 350 گرمی,ظرف دارویی 500 گرمی,ظروف کرم 5 گرمی,ظروف کرم 7 گرمی,ظروف کرم 10 گرمی,ظروف کرم 15 گرمی,ظروف کرم 20 گرمی,ظروف کرم 25 گرمی,ظروف کرم 30 گرمی,ظروف کرم 35 گرمی,ظروف کرم 40 گرمی,ظروف کرم 45 گرمی,ظروف کرم 50 گرمی,ظروف کرم 60 گرمی,ظروف کرم 70 گرمی,ظروف کرم 100 گرمی,ظروف کرم 150 گرمی,ظروف کرم 200 گرمی,ظروف کرم 250 گرمی,ظروف کرم 300 گرمی,ظروف کرم 350 گرمی,ظروف کرم 400 گرمی,ظروف کرم 500 گرمی,ظرف کرم تک جداره,ظرف کرم دوجداره

بیدار پلاست تولید کننده قوطی کرم- پوکه کرم-قوطی کرم دوجداره-قوطی کرم تک جداره-ظروف آرایشی بهداشتی -ظروف جار و ظروف دارویی در ایران میباشد.


بیدار پلاست تولید کننده قوطی کرم-ظروف آرایشی بهداشتی- ظروف جار- ظروف دارویی-پوکه کرم

قوطی کرم مدل سیترین (50-30-25-20-15) گرم

قوطی کرم مدل سیترین

قوطی کرم مدل سیترین

قوطی کرم مدل سیترین

قوطی کرم مدل اُپال (50 -30-25-20-15) گرم

.

قوطی کرم مدل اُپال

قوطی کرم مدل اُپال

قوطی کرم مدل اُپال

.

قوطی کرم مدل سیلیس در (سایز های 50-30-25-20 و 15 گرم)

.

قوطی کرم مدل سیلیس

قوطی کرم مدل سیلیس

قوطی کرم مدل سیلیس

قوطی کرم مدل سیلور در (سایز های50 -30-25-20-15)گرم

قوطی کرم مدل سیلور

قوطی کرم مدل سیلور

قوطی کرم مدل سیلور

قوطی کرم مدل کهربا در سایزهای ( 30-20-15و 10)گرم عرضه میگردد

(قوطی کرم مدل کهربا به دوحالت ساده و هم پاششی،قابل استفاده برای سایه و کرم و....) میباشد

قوطی کرم مدل کهربا

قوطی کرم مدل کهربا

قوطی کرم مدل کهربا

قوطی کرم مدل کهربا

قوطی کرم مدل کهربا

قوطی کرم مدل آمیتیس(70 -50و 30گرم)

قوطی کرم مدل آمیتیس

.

قوطی کرم مدل آمیتیس

قوطی کرم مدل آمیتیس

قوطی کرم مدل توپاز(50-30-25-15 و 15 بدنه کوچک)

قوطی کرم مدل توپاز

قوطی کرم مدل توپاز

قوطی کرم مدل توپاز

قوطی کرم مدل زمرد(30 و 50 گرم)

قوطی کرم مدل زمرد

قوطی کرم مدل زمرد

قوطی کرم مدل عقیق(30 و 50گرم)

قوطی کرم مدل عقیق

قوطی کرم مدل مروارید (120-100-70-50-30-25-15 گرم و 15 گرم بدنه پهن)

قوطی کرم مدل یاقوت(120-100-70-50 -30-25-15گرم و 15 گرم بدنه پهن)

قوطی کرم مدل مروارید و قوطی کرم مدل یاقوت

.

قوطی کرم مدل یاقوت 100 گرم

قوطی کرم مدل یاقوت 120 کرم

قوطی کرم مدل مروارید (کروم)

قوطی کرم مدل مروارید 120 گرم

قوطی کرم مدل مروارید 100 گرم

قوطی کرم مدل یاقوت و قوطی کرم مدل مروارید( 70 و 50 )گرم

قوطی کرم مدل یاقوت

قوطی کرم مدل مروارید

قوطی کرم مدل یاقوت و قوطی کرم مدل مروارید 30 گرم

قوطی کرم مدل مدل یاقوت

قوطی کرم مدل یاقوت و قوطی کرم مدل مروارید 15 گرم و 15 گرم بدنه پهن

قوطی کرم مدل یاقوت 15 گرم

.

قوطی کرم مدل الماس (50-30-25 -15و10 گرمA و 10 گرمB)

قوطی کرم مدل الماس

قوطی کرم مدل الماس

قوطی کرم مدل الماس

قوطی کرم مدل دوجداره(50 - 30و10 گرم)و قوطی کرم مدل لوکس(30-و15 گرم)

قوطی کرم مدل دوجداره (50-30-15گرم )

قوطی کرم مدل دوجداره

قوطی کرم مدل دوجداره.

قوطی کرم مدل 10 گرم دوجداره

قوطی کرم مدل لوکس در دو طرح و مدل( 30-15گرم و مدل 30-15 گرم با درب تخت)

قوطی کرم مدل لوکس درب تخت

قوطی کرم مدل لوکس درب گرد

قوطی کرم مدل فانتزی(30-15 و 10 گرم)

قوطی کرم مدل های 10 گرم

قوطی کرم مدل 10 و 5گرم (کروم)

قوطی کرم مدل 10 گرم دوجداره

قوطی 10 گرم و 5 گرم

قوطی کرم مدل تخت 5 گرم

.