کاتالوگ محصولات آرایشی (قوطی های کرم)

کاتالوگ آرایشی- کاتالوگ ظروف کرم,قوطی کرم,ظروف کرم,تولید کننده ظروف کرم,تولید کننده ظروف آرایشی بهداشتی,تولید کننده ظروف جار,تولید کننده ظروف دارویی,کارخانه,بیدار پلاست,شرکت بیدار پلاست,ظروف جار,اینستاگرام بیدار پلاست,تولیدی قوطی کرم,پوکه کرم,قوطی کرم دوجداره,قوطی کرم تک جداره,ظروف دارویی,قوطی کرم پلاستیکی,انواع قوطی کرم,ظرف کرم آرایشی,تولید کننده ظروف پلاستیکی,ظرف دارو,قوطی کرم 5 گرمی,قوطی کرم 10 گرمی,قوطی کرم 30 گرمی,قوطی کرم 50 گرمی,قوطی کرم 100 گرمی,تولید کننده,قوطی خالی کرم,پوکه خالی کرم,ظروف آرایشی,تولید کننده قوطی کرم,تولید کننده پوکه کرم

بیدار پلاست تولید کننده قوطی کرم- ظروف آرایشی بهداشتی -ظروف جار و ظروف دارویی در ایران میباشد.


بیدار پلاست تولید کننده قوطی کرم-ظروف آرایشی بهداشتی- ظروف جار- ظروف پلاستیکی-پوکه قوطی-

قوطی کرم مدل سیترین (50-30-25-20-15) گرم

قوطی کرم مدل سیترین

قوطی کرم مدل سیترین

قوطی کرم مدل سیترین

قوطی کرم مدل اُپال (50 -30-25-20-15) گرم

.

قوطی کرم مدل اُپال

قوطی کرم مدل اُپال

قوطی کرم مدل اُپال

.

قوطی کرم مدل سیلیس در (سایز های 50-30-25-20 و 15 گرم)

.

قوطی کرم مدل سیلیس

قوطی کرم مدل سیلیس

قوطی کرم مدل سیلیس

قوطی کرم مدل سیلور در (سایز های50 -30-25-20-15)گرم

قوطی کرم مدل سیلور

.

قوطی کرم مدل سیلور

قوطی کرم مدل سیلور

.

قوطی کرم کهربا در سه سایز( 30-20-15و 10)گرم عرضه میگردد

(قوطی کرم به دوحالت ساده و هم پاششی،قابل استفاده برای سایه و کرم و....) میباشد

قوطی کرم کهربا

قوطی کرم کهربا

قوطی کرم کهربا

قوطی کرم کهربا

قوطی کرم مدل آمیتیس(70 -50و 30گرم)

قوطی کرم مدل آمیتیس

.

قوطی کرم مدل آمیتیس

قوطی کرم مدل آمیتیس

قوطی کرم مدل توپاز(50-30-25-15 و 15 بدنه کوچک)

قوطی کرم مدل توپاز

قوطی کرم مدل توپاز

قوطی کرم مدل توپاز

قوطی کرم مدل زمرد(30 و 50 گرم)

قوطی کرم مدل زمرد

قوطی کرم مدل زمرد

قوطی کرم مدل عقیق(30 و 50گرم)

قوطی کرم مدل عقیق

قوطی کرم مدل مروارید (120-100-70-50-30-25-15 گرم و 15 گرم بدنه پهن)

قوطی کرم مدل یاقوت(120-100-70-50 -30-25-15گرم و 15 گرم بدنه پهن)

قوطی کرم مدل یاقوت و قوطی کرم مدل مروارید

.

قوطی کرم مدل مروارید (کروم)

قوطی کرم مدل یاقوت و قوطی کرم مدل مروارید( 70 و 50 )گرم

قوطی کرم مدل یاقوت

قوطی کرم مدل مروارید

قوطی کرم مدل یاقوت و قوطی کرم مدب مروارید 30 گرم

قوطی کرم مدل مدل یاقوت

قوطی کرم مدل یاقوت و قوطی کرم مدل مروارید 15 گرم و 15 گرم بدنه پهن

قوطی کرم مدل یاقوت 15 گرم

.

قوطی کرم مدل الماس (50-30-25 -15و10 گرمA و 10 گرمB)

قوطی کرم مدل الماس

قوطی کرم مدل الماس

قوطی کرم مدل دوجداره(50 - 30و10 گرم)و قوطی کرم مدل لوکس(30-و15 گرم)

قوطی کرم مدل دوجداره (50-30-15گرم )

قوطی کرم مدل دوجداره

قوطی کرم مدل دوجداره.

قوطی کرم مدل 10 گرم دوجداره

قوطی کرم مدل لوکس در دو طرح و مدل( 30-15گرم و مدل 30-15 گرم با درب تخت)

قوطی کرم مدل لوکس درب تخت

قوطی کرم مدل لوکس درب گرد

قوطی کرم مدل فانتزی(30-15 و 10 گرم)

قوطی کرم مدل های 10 گرم

قوطی کرم مدل 10 و 5گرم کروم

قوطی کرم مدل 10 گرم دوجداره

قوطی 10 گرم و 5 گرم

.